Det finns mycket varierad och motsägelsefull information på nätet om de olika typerna av ruggade läder – nubuck, spaltmocka, ”full reverse”-mocka och ”roughout”. Här går jag igenom alla dessa lädertyper och reder ut vad var och en av dem faktiskt är, skillnaderna samt fördelarna och nackdelarna med dem alla.

 

För att göra informationen i den här artikeln mer förståelig börjar vi med den här klassiska bilden av de olika sektionerna i ett läder och förklarar de tre delarna av skinnet som används i olika utsträckning för alla typer av läder.

Ett skinn, sett i genomskärning så att säga, består av två huvuddelar, narven (grain) med mycket täta kollagenfibrer och corium med väldigt lösa kollagenfibrer, och däremellan finns övergången (junction) där fibrerna går från täta till lösa. (Originalkällan till bilden är okänd, den används av massor av olika webbplatser i olika versioner idag.)

Här är samma sak men med ett foto av en riktig bit av ett garvat läder. Bild (modifierad av mig):: Mr. Lentz

Den finaste och dyraste typen av slätpressat läder är fullnarvsläder, full grain, som består av hela narvdelen och övergången och kanske en del av corium också, där övergången / den övre delen av corium pressas samman vanligtvis med ett rutmönster som gör att det ser ut som ett tyg på baksidan. För att kunna använda den faktiska narvytan måste läderkvaliteten vara bra. Sedan finns det ett antal andra typer av läder, som top grain-läder, präglat grain-läder, ”genuine leather”, corrected grain-läder och så vidare, många av dem som bara använder en del av skinnet, ändrar eller lägger till saker etc., kommer inte gå in på dessa mycket i den här artikeln, nu kommer vi att fokusera på de ruggade lädertyperna.

 

Nubuck

Paraboot derby i klassiskt ljusbrunt nubuckläder. Bild: Abbot’s Shoes

Nubuck är den ruggade lädertyp som mest liknar slätt full grain-läder. Här används i allmänhet också narven och övergången, och så slipas den övre delen av narven för att få den sammetslika ytan. Det som är positivt är att du har en stor del av det starkare, mer hållbara och skyddande täta narvområdet kvar, och på många sätt är det jämförbart med fullnarvsläder här (även om avlägsnandet av den hårda övre delen och porerna ger det andra egenskaper, som behovet av impregneringsspray). Nubuck kan kallas ett corrected grain-läder, eftersom det har fått narven ändrad (detsamma gäller också präglat grain-läder för den delen), men ingenting läggs till som den typ av high shine / corrected grain-läder som har en plastbeläggning applicerad, där inte bara ändras ytan utan man lägger till något som helt förändrar egenskaperna (vanligtvis har high shine-läder mycket mindre eller inget kvar av narven också, så under plastbeläggningen är det mer känsligt).

 

Spaltmocka

Det mesta av det som kallas mocka idag är i huvudsak spaltmocka. Här använder du bara coriumdelen av huden, spalten (därav namnet), med de lösa fibrerna och delar upp det från narvområdet. På så sätt kan du göra två läder från bara en hud (ibland till och med tre), vilket sparar pengar.

Spaltmocka från det brittiska garveriet Charles F. Stead, där man kan se att den har en ruggad yta på båda sidorna och en relativt porös kärna.

När du bara använder corium, spalten, med de lösa kollagenfibrerna släpper det lätt igenom fukt etc. om det inte är impregnerat ordentligt, och eftersom fibrerna är lösare kan det också töja sig lättare (om du har ett bra foderläder och förstärkningar minskar detta). Ibland används en bit av övergången, vilket gör åtminstone en del av skinnet lite tätare. Det är också vanligt att krympa spaltmockan för att göra coriumfibrerna lite tätare.

 

Full reverse-mocka

Full reverse-mocka, reverse calf suede etc. det finns olika versioner av namnet och inget bra svenskt vad jag vet. Här har du i princip samma delar av lädret som för ett slätpressat full grain-läder, bara lite mer av corium kvar, och detta slipas för att uppnå en fin ruggad yta. Eftersom det är ett mer poröst material här än narven som slipas för nubuck, får du inte de mycket korta, fina håren som där, och på ytan kan den se identisk ut med en spaltmocka, eftersom det här är samma del av skinnet som har slipats på samma sätt.

Full reverse calf-mocka från Charles F. Stead, där du om du tittar nära på kanten kan se att den har en tätare kärna än spaltmockan och har också en undersida som ser ut som vanligt slätt läder, vilket är den faktiska narvsidan. Både senaste bilderna och översta bilden: Tannery Row

Skillnaden är vad som är under ytan, och här har en full reverse calf-mocka allt det täta och strukturerade narvområdet kvar, om än vänt inåt, medan spaltmocka bara har den lösa kärnan bakom ytan. Full reverse-mocka är därför i allmänhet mer hållbart (inte nödvändigtvis ytan utan hela materialet som sådant) än spaltmocka, den töjer sig på samma sätt som vanligt slätt full grain-läder och släpper inte igenom väta hela vägen igenom lika enkelt (du behöver fortfarande impregneringsspraya det, eftersom du inte har den täta narvytan som skyddar materialets ovansida).

 

Roughout-läder

Roughout-läder liknar väldigt full reverse-mocka, men det är inte exakt samma sak. Skillnaden är att här har du en del av corium kvar mer eller mindre obehandlad, ”rough”, vilket betyder att den inte har en lika jämn ruggad yta som den slipade full reverse calf-mockans yta. Allt annat är dock detsamma, så det har i princip samma egenskaper som full reverse-mocka, bara ytan som skiljer sig, och beroende på hur mycket av corium du har kvar kan det vara mer eller mindre löst och grovt i sin struktur, om bara övergången är kvar blir det finare, men fortfarande inte så jämnt som en slipad mockayta.

Ett roughout-läder har verkligen en ”ruffare” yta än full reverse-mocka, ovan är ett exempel. Bild: East West Apparel

Baksidan på roughout-läder eller full reverse-mocka är ungefär densamma som obehandlat slätpressat fullnarvs-läder, därför är det vanligt att dessa typer av skinn används för ofodrade skor, eftersom dess insidor är lämpliga för detta.

 

Alla dessa typer av läder kan vara gjorda av stora kohudar eller mindre kalvskinn eller av hudar från andra djur, vilket ger dem lite olika karaktär. Det kan också behandlas med olika oljor och / eller vaxer för att uppnå olika karaktär och egenskaper. Det resulterar ofta i ytterligare en sammanställning av lädernamn som komplicerar saker ännu mer, men var säker på att om det är ruggat läder används alltid något av ovanstående, oavsett ytbehandling.

Ett vaxat roughout-läder, där vaxet har bundit de ruggade fibrerna och gett ett helt annat utseende än obehandlat roughout. Bild: Shiro Ang Photography/Flickr