., Guide

Guide – Tåformer

Hur tån är utformad är den kanske viktigaste designdelen på en sko. Med sin position längst fram är det den som syns mest, och den avgör mycket av hur resten av skons form uppfattas av betraktaren. Det finns naturligtvis mängder med olika typer av tåformer, men här är ett försök att dela in de i och förklara några traditionellt använda och övergripande kategorier. Dessutom förklaras ofta missförstådda utryck som mejslad/chiseled och elongated.

Läs mer