Höjd moms skomakare

Sent förra fredagen, i hopp om att nyheten skulle flyga under radarn, smög regeringen ut sitt förslag om att höja momsen på reparationer skor, lädervaror, kläder och cyklar från nuvarande sex procent till tolv procent. Ett förslag som sågas av såväl skomakarbranschen som miljöorganisationer.

 

Bland annat har Aftonbladets Oisin Cantwell häpnat över såväl skatteförslaget som sättet det lades fram i en kolumn, Naturskyddsföreningen ifrågasätter det kraftigt bland annat på sin Facebook-sida, och Carina Eneroth, ordförande i Sveriges Skomakarmästarförbund och som driver Skomakeri Framåt i Stockholm, har kritiserat förslaget i en stor artikel i Svenska Dagbladet. Hon menar att en bransch som redan haft extremt tuffa år bakom sig i och med pandemin nu får ytterligare ett bakslag, och oroar sig för att många skomakare kommer ge upp.

Skomakaren Carina Eneroth.

Skomakaren Carina Eneroth.

Förslaget, som du kan läsa i sin helhet här, motiveras med att man vill ”öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet”, men nämner medvetet inte att många tjänster sedan lång tid redan har sex procents moms, som exempelvis inrikesresor med taxi, flyg (!), tåg och buss, konserter och mycket annan kultur. Samtidigt slår promemorian fast att momshöjningen ”bedöms leda till ett högre pris och därmed en lägre efterfrågan på dessa tjänster. Branscherna för reparationer av de uppräknade varorna kan därmed antas minska till följd av förslaget. En stor andel av företagen inom dessa branscher bedöms vara mindre företag”. Ur miljöhänseende slår man fast att det ”minskar incitamenten för konsumenter att reparera redan tillverkade varor i stället för att köpa nya. Det bedöms i sin tur leda till en något försämrad resurshushållning och till att miljöbelastningen från produktionen av nya varor ökar”.

Alltså, i princip sågar man sitt eget förslag ur flera viktiga parametrar, vilket gör det obegripligt varför man vill genomföra det. Särskilt då allt man får in på förslaget beräknas bli 80 miljoner mer per år i skatteintäkter, vilket verkligen är en droppe i havet. Ser man på skosidan, så kan det tänkas slå dubbelt mot klimatet, då incitamenten minskar för att lägga mer pengar på att köpa kvalitetsskor som tillverkats med mindre påverkan på miljön och som kan repareras och hålla länge.

Sula om skor kan snart bli dyrare.

Sula om skor kan snart bli dyrare i Sverige.

Nya regeringen har redan fått kraftig kritik både nationellt och internationellt för sin bortprioritering av miljöpolitiken, och det här sorgliga förslaget ses som ännu ett bevis på detta. Tanken är att det ska träda i kraft 1 april 2023, om inte remissvar och annan feedback kan få dem att dra tillbaka det. Hoppet är det sista som överger en, som bekant.