doctor  physical examination of  animal on farm

Idag tog EU-parlamentet flera beslut kring skärpta antibiotikaregler i djurhållning. Huvudsyftet är att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, men experter menar också att det kommer att bidra till en mer sansad framavling av boskap, djur som mår bättre, och därmed också ger bättre hudar att göra läder av. Dessutom info om en Shoegazing After Work i Stockholm nästa torsdag 25 februari.

 

Över 1 100 förslag som lämnats in till dagens omröstning om veterinärmedicinska läkemedel i EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Och den strängare linjen som bland annat Sverige varit pådrivande för fick stort genomslag. Det blev en klar majoritet för exempelvis totalförbud mot rutinmässigt förebyggande användning av antibiotika, en databas för användning av antibiotika ner på enskild gård samt krav på att antibiotika bara får skrivas ut av veterinärer och bara efter undersökning och diagnos.

I de flesta europeiska länderna, dock inte i Sverige, är det mycket vanligt att man ger antibiotika även till friska djur, för att förebygga sjukdomar. Då kan man ha väldigt stora besättningar, usel hygien, dålig djurhållning, få djuren att snabbare växa och slaktas. Det blir billigare att få ut mycket kött. Man har alltså rent krasst använt medicinering för att kunna genomföra dålig djurhållning. Det ska nu ändras. Parlamentet kommer sätta ihop en slutlig skrivning av de framröstade förslagen som väntas klubbas i april, och inom inte alltför lång framtid ska det sedan implementeras ute i Europa.

 

-

Större utbud av bra råhudar är en väntad bieffekt av de nya EU-reglerna, vilket innebär mer material att göra bra läder utav. Bild: Prefundia (översta bilden: European Parliament)

 

Jag har flera gånger skrivit om hur djurets välmående, såväl fysiskt som psykiskt, påverkar hur hudarna som man sedan gör läder av blir. Välmående djur ger ett välmående läder. De kommer exempelvis ha mer plats och en renare tillvaro, då risken för sjukdomar annars ökar när man inte kan förebygga dem som innan. Fortfarande ska antibiotika ges till sjuka djur, vilket så klart är bra, det är ju då det behövs och de ska inte behöva lida i onödan. Med de nya reglerna kommer fler djur överlag få en drägligare tillvaro, vilket kommer innebära att det blir fler bra hudar för läderindustrin. Och europeiska garverier är överlägset störst när det gäller kvalitativt läder som används för finare skor, och efterfrågan på bra råhudar är mycket stor. Förhoppningsvis kan de här nya reglerna inom EU på sikt medföra både att den kraftiga ökningen av läderpriserna trappas av och att utbudet av riktigt bra läder blir bättre.

 

 


 

 

Nu är det Stockholms tur igen att stå värd för det mycket angenäma evenemanget Shoegazing After Work. På torsdag nästa vecka träffas skointresserade på Bierhaus på Tegnérgatan 10 efter kl 18.00. Varmt välkomna!

 

Bild på några av de som var med på senaste Shoegazing AW:n i Stockholm, tagen av en av Shoegazings allierade Niklas Nordin som blivit lite av samordnare för Stockholmsversionerna av after worken. Bild: Niklas Nordin

Bild på några av de som var med på senaste Shoegazing AW:n i Stockholm, tagen av en av Shoegazings allierade Niklas Nordin som blivit lite av samordnare för Stockholmsversionerna av after worken. Bild: Niklas Nordin