Guide - Garvnings- och behandlingsmetoder av läder

Dags för den utlovade uppföljningen av det tidigare inlägget om läder från olika djur. Här är en omfattande guide till de garvningstekniker, färgningstekniker, finishvarianter och behandlingar av läder.

Läs artikeln om olika typer av läder här.

 

För enkelhetens skull kommer jag bara att fokusera på läder från nötdjur och de olika metoder som används för detta, men samma typer av behandling används naturligtvis även för många andra typer av läder. Det finns också många andra garvnings- och behandlingsmetoder som jag inte kommer att gå in på här, då fokus komme rligga på varianter som är vanliga för skor.

 

Garvningsmetoder

Kromgarvning

Den vanligaste metoden för att garva läder för kvalitetsskor – och för garvning av läder i allmänhet. Kromgarvning med krom(III)-salter står för cirka 85% av den globala läderproduktionen (detta var siffror för 2014), för ovanläder till skor är det 95%.

Kromgarvning är i huvudsak en snabb och relativt billig garvningsmetod, och det är verkligen inte så att endast läder för riktigt fina skor kromgarvas. Den används till allt från billiga skitskor till de finaste bespokeskorna, men skillnaden ligger i hur kromgarvningen utförs och naturligtvis i skinnens kvalitet.

Hela skinn som har den karakteristiska silverfärgen som kromgarvning ger.

Hela skinn som har den karakteristiska blågrå färgen som kromgarvning ger. Här är hudarna våta, när de är torra och ofärgade blir de mer ljusgråa.

Kromgarvning ger ett mjukt, smidigt, vattentåligt och slitstarkt läder som är lätt att färga. Krom är en miljöfarlig metall, och kromgarvat läder bör slängas som miljöfarligt avfall (vilket tyvärr inte är lätt att göra i alla delar av världen, inte ens i Sverige). Mindre farligt trevärt krom används vid garvning, men när det bränns förvandlas det till det giftiga sexvärda kromet, som är cancerframkallande. Trivalent krom bör inte släppas ut i naturen där det kan påverka den lokala miljön, vilket är anledningen till att det till exempel i Europa finns mycket stränga regler för garverier, som har slutna system där ingenting släpps ut.

 

FOC-garvning (Free of Chrome)

Den garvningstyp som har vuxit mest de senaste åren, inte minst drivet av bilindustrin. Tidigare gjordes det bara i utvecklade länder, men det görs mer och mer även i till exempel Asien och Sydamerika, där kromgarvning i många fall inte görs på samma bra sätt som i västvärlden, och därför också gör mest nytta när det gäller arbetsmiljö och miljöpåverkan. FOC-garvning står för cirka 5% av allt läder i världen.

Kromfritt läder har ofta en blekare vit färg när innan färgämnen används.

Kromfritt läder har ofta en blekare vit färg innan infärgning. Bild: Nesa & Mia Leather

Det finns olika typer av kromfri garvning, där man använder syntetiska garvningsmedel utan krom. Preferenserna för kromfritt läder kan variera, men kan i de flesta avseenden vara mycket lika kromläder. Garvningen är mer komplicerad där bland annat temperaturen måste vara mer jämn än för kromgarvning.

 

Vegetabilisk garvning

Den tredje huvudtypen av garvningsmetoder är den äldsta som fortfarande existerar (i industriell omfattning). Vegetabilisk garvning står för cirka 10% av den totala mängden läder som finns i världen idag. Man använder tanninextrakt från bark, kottar och/eller blad från olika typer av träd: ek, kastanj, mimosa, quebracho, oliv och så vidare. I allmänhet tar vegetabiliskt garvat läder längre tid och använder mer vatten än kromgarvning, men avfallsvattnet är normalt ofarligt för naturen.

Vegetabiliskt garvat läder hänger för att torka. Det är ljusbrunt i färgen när det inte är infärgat. Bild: Tärnsjö garveri

Beroende på typ av garvsyra, garvningsmetod och typ av hudar kan man skapa många olika egenskaper hos de färdiga lädertyperna – från tunna, extremt smidiga hudar till mycket tjocka, styva sulor. Vegetabiliskt garvat läder är i allmänhet hållbart men fläckar lättare än kromgarvat och ändrar karaktär mycket snabbare. För vegetabiliskt garvat överläder gäller i allmänhet att om det är ljust färgat blir det mörkare med tiden, och om det är mörkt färgat blir det ljusare.

 

Kombinationsgarvning

Kombinationsgarvning, som ibland kallas veg re-tan eller semi vegetablisk garvning, är när hudarna är både kromgarvade och vegetabiliskt garvade, för att uppnå en kombination av de båda garvningsmetodernas egenskaper. Hur lädret blir beror på metod och hur mycket av varje typ som görs. Normalt sett brukar man kromgarva först och sedan veg-garva, men det kan också göras tvärtom.

Kombinerat garvat läder från Horween. Bild: Bild: The Tannery Row

Kombinationsgarvat läder från Horween. Bild: The Tannery Row

 

Färgningstekniker

Anilinläder

Anilinfärgat läder har egentligen inte färgats med anilin på årtionden, eftersom det är giftigt, men namnet lever vidare eftersom metoden är densamma, bara med andra ämnen. Anilinfärgning innebär att lädret sänks ner i ett bad med färgämnen som tränger in i lädret. Förr var det vanligt att det färgades hela vägen igenom, struck trough på engelska, men idag är anilinfärgat läder oftare bara färgat en del igenom så att det fortfarande är ljust i mitten. Detta beror på att det tar lång tid att färga igenom och dessutom kan det bli lite känsligare och mindre spänstigt i vissa fall.

Anilinfärgat läder har en jämn färg, samma nyans på köttsidan.

Anilinfärgat läder har en jämn färg, samma nyans på köttsidan.

Anilinfärgat läder har en jämn nyans och håller färgen mycket bra. Det är också möjligt att få effekter i anilinfärgat läder genom olika metoder, till exempel är det så kallade museum cal-läder anilinfärgat som baddas med blöta svampar under färgningsprocessen och får på så sätt sin speciella karaktär. Boxkalv är namnet på anilinfärgat kalvläder med en särskild typ av ytbehandling, som traditionellt innehåller det naturliga mjölkproteinet kasein, men allt anilinfärgat kalvläder är inte i sig box calf, vilket är en vanlig missuppfattning.

 

Crustläder

Detta är läder som endast är färgat på ytan. Det vanligaste är att hela skinnet färgas av garveriet, och när det är färdigt ser det inte så annorlunda ut mot anilinläder, förutom att det vanligtvis är mattare, eftersom avsikten är att tillverkaren själv ska göra den slutliga finishen. Det är därför som crustläder ofta kallas ”burnishable” eller liknande. Om man skär igenom kromgarvat crustläder ser man att det är grått allt utom det yttre lagret.

En ofärgad sko av skorpeläder på väg att få en målad patina. Detta är den minst vanliga typen av skorpeläder, de flesta är färgade av garveriet.

En ofärgad skorpelädersko på väg mot en målad patina. Detta är den minst vanliga typen av skorpeläder, de flesta är färgade av garveriet.

I vissa fall, särskilt när man gör målad patina på skorna, anländer lädret till skotillverkaren ofärgat, alltså för kromgarvad helt grått, och skon får sin slutliga nyans genom behandling med läderfärg och skoputs efter att skon är färdig, eller ibland på hudarna innan skorna byggs. Crustläder får färgskiftningar snabbare än anilinläder och kan omvandlas mer med pigmenterad skokräm och vax, men grundfärgen är fortfarande permanent.

 

Typer av finish och behandlingar

Full grain-läder

Full grain, eller fullnarv, är läder av god kvalitet som inte har fått någon form av yttre behandling i form av slipning eller täckbehandling. Det är helt enkelt läder som är av så god kvalitet att det ser slätt och fint ut av sig självt, en tät narvyta med få fläckar, ärr och sträckmärken. Här har du hela lädret intakt, och en fördel är att narvytan är den starkaste delen av ett skinn med den tätaste fiberstrukturen, vilket ger ett naturligt skydd och är möjligt att återställa när den får märken.

På fullkornigt nötköttsläder ser man tydligt porerna när man tittar på nära håll.

På full grain-kalvläder ser man tydligt porerna när man tittar på nära håll (notera att det finns läder med corrected grain som också efterliknar porerna, men de är inte så vanliga). Bild: Skolyx

Full grain-kalvskinn absorberar skokräm och vax bra och kan putsas till en bra glans. Ett problem som har lyfts fram under de senaste åren är att allt mer full grain anilin- och boxkalvläder täcks med tjockare ytbehandlingar för att dölja visuella problem, vilket inte syns när skon tillverkas eller ens innan de bärs.

 

Corrected grain-läder

Det finns många termer här som betyder i stort sett samma sak, till exempel polished binder, hi-shine, bookbinder, cavalry calf, PU-coated och så vidare. Det innebär att man slipar ovansidan och täcker ytan med ett plastskikt. Observera att lädret inte behöver vara av dålig kvalitet för att bli corrected grain eller täckas, men det är inte möjligt att avgöra eftersom man inte kan se själva lädret, och standarden är att ta skinn av lägre kvalitet för corrected grain eftersom man inte kommer att se själva lädret alls, bara plastöverdraget.

Ett skinn med korrigerad narv. Bild: Bild: Leather & Co Asia

Ett corrected grain-läder, slipat och täckt med ett tunt plastöverdrag. Bild: Leather & Co Asia

Fördelen med corrected grain är att det är lätt att underhålla och ser glansigt ut utan vax (det kan dock också ha en matt yta). Men skor i corrected grain kan inte putsas på samma sätt som i fullkorn, eftersom vaxet inte kan tränga in i lädret på grund av det täckande lagret utan bara smetas runt ovanpå det, och de stora nackdelarna är att det inte andas alls eller mycket lite och att plastlagret med tiden spricker och att detta inte riktigt kan åtgärdas.

 

Täckfärgat läder

Detta är en lite knepig definition, eftersom många riktigt bra full grain-läder också är färdigbehandlade med olika toppskikt, till exempel box calf, som nämnts ovan. Normalt sett när man talar om täckfärgat läder, eller top coated på engelska, är det dock när skinnet är täckt med ett tjockt lager färg som döljer problem på lädret plus lager som kan öka egenskaper som vattenskydd och vara smutsavvisande.

Top coated leather.

Täckfärgat läder. Bild: Edelman Leather

På täckfärgat läder är porerna mindre synliga eller syns inte alls, och det kan även göras på präglat läder. Särskilt möbelskinn är ofta olika typer av täckfärgade läder, eftersom det måste vara mycket beständigt mot nötning.

 

Slätpressat läder

Alla naturliga skinn, även kalvskinn, har en yta som är lite veckad och rynkig, men det är en struktur som ofta är ganska ojämn och det är inte särskilt vanligt att man använder det som sådant. Skor som tillverkas av det som kallas ”vanligt” läder pressas faktiskt slätt till den platta och jämna yta som det har.

Smooth calf leather.

Slätt kalvläder.

 

Krympt läder

I princip motsatsen till ovanstående, där man istället för att släta ut den naturliga strukturen förstärker den, genom att krympa skinnet. På så sätt kan man skapa en jämnare textur som kan se riktigt vacker ut.

Krympt tjurläder, där den naturliga strukturen har förstärkts.

Krympt oxläder, där den naturliga texturen har förstärkts.

 

Präglat läder

Präglat grain-läder kan på sätt och vis kallas både full grain – eftersom man inte slipar bort något utan behåller hela narvytan – och corrected grain – eftersom man faktiskt ändrar narvytan. Det har dock mycket mer gemensamt med vanligt slätt full grain-läder än plasttäckta corrected grain-läder, i alla avseenden. Här pressar man in ett mönster i huden, antingen med en rullpress eller med stora plattor.

Plattor med olika avtryck som används för att pressa in mönstren i lädret

Plattor med olika mönster på det franska garveriet Haas som används för att pressa in mönstren i lädret.

Anledningen till att präglat läder ofta är lite mer motståndskraftigt mot repor, mer vattentåligt och så vidare, är eftersom man komprimerar den yttre narvytan så att de redan täta fibrerna blir ännu tätare. De hudar som blir präglat grain-läder är de som inte har tillräckligt bra visuell kvalitet för att användas till slätpressat läder, och för garverier som gör finaste kalvskinn där standarden på de slätpressade måste vara mycket hög, blir en stor majoritet av alla hudar till präglade skinn.

 

Mocka

I alla ovanstående typer av efterbehandlingar och behandlingar av läder används narvsidan, den yttre sidan av djurets skinn. För mocka är det istället corium, köttsidan med lösare fibrer, som slipas till den karakteristiska sammetsliknande finishen. Numera är det mycket få mockaskinn som faktiskt är hela skinnet vänt ut och in, de flesta är spaltade mockaskinn där corium har delats bort från den övre delen. Det som ursprungligen kallades mocka kallas i dag för hel reverse suede (eller versioner av det), eller roughout om ytan inte är slipad lika jämnt, då insidan har den sin narv intakt.

Full reverse calf suede in a chocolate brown.

Den mer sällsynta full reverse suede. Här kan du också se hur en naturlig struktur på narvsidan ser ut. Bild: Ilcea

En fördel med mocka är att du undviker de vanliga veck som bildas på vanligt läder, och om du använder en bra impregneringsspray kan materialet klara hårt väder utan problem. I princip all mocka är genomgående anilinfärgade.

 

Nubuck

Liksom mocka är nubuck slipat läder, men här är det inte coriumsidan som är slipad utan den yttre sidan, narven. Det ger en matt, grov yta som tål stryk, men som inte kan putsas med skokräm. Eftersom en del av narvens skyddande egenskaper försvinner i och med slipningen måste man använda impregneringsspray på nubuck. Precis som för präglat läder är det hudar som inte har kvaliteten att bli slätt läder som används till nubuck. För mer information om nubuck, mocka och roughout, läs den här artikeln.

Ett nubuckskinn.

Ett nubuckskinn. Bild: The Tannery Row