Edward Green presenterar återigen en ny läst vid sommareditionen av mässan Pitti Uomo i Florens. Det var för precis ett år sedan som den nya svagt mejslade 890-lästen lanserades, ersättaren av 888-lästen, och igår visades för första gången lästen 915 upp. En assymmetrisk läst med mandelformad tå, som är en vidareutveckling av 82-lästen.

 

Huruvida 915-lästen precis som 890 är tänkt att mer eller mindre helt ersätta 82-lästen i standardutbudet är oklart, men spontant känns det som att 82-lästen är en betydligt populärare läst än vad 888-lästen var, så att byta ut den mot nya 915 kan vara ett mer riskfyllt projekt än när det gäller syskonlästerna.

 

Ett par andra bilder på lästen som visades på Pitti, i form av en ny nätt balmoral oxford. Bild: Tassel Hong Kong

Ett par andra bilder på lästen som visades på Pitti, i form av en ny ren balmoral oxford utan medaljong eller cap toe. Bild: Tassel Hong Kongs Instagram (översta bilden från Olof Nithenius Instagram)

 

Nåväl, hur det blir med allt detta visar sig med tiden. Vad vi kan konstatera nu är att 915-lästen precis som 890 är en lite nättare version än sin föregångare. Tåformen är aningen smalare, och den är mer markerat assymmetrisk än vad 82-lästen är. Den läst jag tycker att 915 liknar allra mest är Alfred Sargents 109-läst, som är lite av en personlig favorit. Som ni förstår är jag precis som med 890 positiv till den nya 915-lästen och den är något som faller mig bättre i smaken.